Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 2047/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku