Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Łd 959/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obszaru Miasta K.

I SA/Wa 2523/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi W.

III SA/Wr 447/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Skarga A S.A. z siedzibą w M. na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L.

II SA/Wa 716/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu

II SA/Gd 445/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Wr 12/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D., w przedmiocie udzielenia z budżetu Województwa D. w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach,

II SA/Gd 490/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-08-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 575/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu

II SA/Wr 423/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. P. w przedmiocie uchwalenia zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy L. P.' dla wybranych terenów pod elektrownie wiatrowe

II SA/Gd 705/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   100