Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 1386/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta N. w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Kr 331/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Skarga H. M. reprezentowanej przez radcę prawnego L. H. na ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego w zatwierdzonego uchwałą nr [...] r. Rady Miasta N. z [...]r.

II SA/Kr 659/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta N. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta N.

II SA/Kr 1241/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kłaj w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj

II SA/Kr 908/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi K. w Gminie [...]

II SA/Kr 441/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-08

Sprawa ze skargi M.W. i S.D. na uchwalę Rady Gminy T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy T.pomiędzy ulicą , , i w miejscowości K.

III SA/Kr 647/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy U w przedmiocie dopłat do 1m³ wody i do 1m³ ścieków

II SA/Kr 1533/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zabierzów w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, i Kleszczów.

III SA/Kr 963/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G w przedmiocie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum w W z miejscowości W do miejscowości G

III SA/Kr 375/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-21

skarg A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oraz Przedsiębiorstwa B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na § 7 ust. 1 i ust. 2 uchwały Rady Gminy w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, warunków sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń oraz kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napo...
1   Następne >   +2   +5   +10   17