Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 570/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

II SA/Kr 1115/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie przeprowadzenia imiennego głosowania nad uchwałą Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki - etap A