Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 689/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskiego

IV SA/Gl 1003/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-07

Sprawa ze skargi: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddział Terenowy w P., Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Anestezjologów Zakładu Opieki Zdrowotnej w P., Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii K. z siedzibą w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w P., Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej w P., Zakładowej Organizacji Związkow...

SA/Rz 2915/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu T. w przedmiocie uchwalenia statutu

IV SA/Wr 690/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskiego

IV SA/Wr 340/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w J. w przedmiocie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat J.