Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wa 680/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-15

Sprawa ze skargi K. B. i A. B. na rozporządzenie Wojewody [...] w sprawie utworzenia [...] Parku Krajobrazowego

II OSK 347/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przyjęcia 'Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu' posta...

II SA/Wr 901/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D. w przedmiocie przyjęcia 'Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu'