Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 702/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-24

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Wójta Gminy O. w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.

II OSK 1336/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.

I OSK 1221/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach

II OSK 1255/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w przedmiocie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w D.

II SA/Kr 1140/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chełmiec w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie