Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gl 785/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-27

Sprawa ze skargi B. M. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02.

I SA/Wa 385/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o ostateczności postanowienia

I SA/Wr 187/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-05

Sprawa ze skargi A. i B. Ł. na Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie nie wykonania wyroku sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 dotyczącego określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r., zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę

II SA/Gd 431/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-07-16

Sprawa ze skargi R. G. w przedmiocie wymierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej grzywny z powodu bezczynności po wyroku uchylającym decyzję w sprawie II SA/Gd 101/04

II SA/Wr 365/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-28

Wniosek H. Ż. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny z tytułu niewykonania prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 377/06

II SA/Rz 900/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-26

Sprawa ze skargi K. B. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Rz 720/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-27

Sprawa ze skargi T. P. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie nakazu sanitarnego dotyczącego fermy lisów

I SA/Wa 2015/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-24

Sprawa ze skargi J. A. na niewykonanie wyroku NSA , sygn. akt I SA 184/01

I SA/Wa 1450/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-19

Sprawa ze skargi M. K. na Prezydenta W. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem przez organ wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 54/06
1   Następne >   +2   4