Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wr 187/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-05

Sprawa ze skargi A. i B. Ł. na Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie nie wykonania wyroku sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 dotyczącego określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r., zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę

II SA/Wr 365/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-28

Wniosek H. Ż. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny z tytułu niewykonania prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 377/06

I SA/Wr 130/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-01-08

Sprawa ze skargi L. T. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. G. wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie odmowy umorzenia zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 1996-1998

II SA/Wr 265/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-02

Sprawa ze skargi R. J. w sprawie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w związku z niewykonaniem wyroku NSA - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 1928/01

I SA/Wr 247/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-26

Sprawa ze skargi S. P. na niewykonanie przez Dyrektora Izby Skarbowej wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 3100/02

I SA/Wr 248/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-26

Sprawa ze skargi J.P. na niewykonanie przez Dyrektora Izby Skarbowej wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 3101/02

II SA/Wr 260/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-29

Sprawa ze skargi L. R. na Prezydenta Miasta W. w przedmiocie wymierzenia grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 521/05

IV SA/Wr 128/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-05-31

Sprawa ze skargi M. Ł. o wymierzenie grzywny organowi w związku z bezczynnością organu po wyroku