Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Po 608/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-09

Sprawa ze skargi A.B. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego [...]-[...] grzywny na niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt I SA/Po 327/12

II OSK 1703/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie oku, sygn. akt II SA/Ol 198/13 o odrzuceniu skargi J. Ż. na niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1141/12

III SA/Łd 471/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-11

Sprawa ze skargi M. D. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta [...] grzywny za niewykonanie punktu 2 wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygnaturze III SA/Łd 1155/11

I SA/Wa 1687/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

Sprawa ze skargi J. I. na Prezydenta [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 184/13

IV SA/Wa 940/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

Sprawa ze skargi O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za niewykonanie wyroku sygn. akt IV SA/Wa 317/12

III SA/Kr 788/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-29

Sprawa ze skargi L. C. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w przedmiocie niewykonania postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/KR 306/09

III SA/Kr 786/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi A. F. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w przedmiocie niewykonania postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/KR 306/09

III SA/Kr 787/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi A. F. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 725/11

III SA/Kr 789/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-29

Sprawa ze skargi L. C. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 725/11