Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Bk 829/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 1487/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 886/16 o odrzuceniu skargi K.J. na niewykonanie przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 1032/08

II SA/Go 1013/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-30

Sprawa ze skargi J.K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Zakładowi [...] Spółka z o.o. za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SAB/Go 29/17

I SA/Wa 1678/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi W. H., X. E., A. H. i E. H. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 171/16

I SA/Wa 1273/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi A. D. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 502/15

III SA/Kr 1162/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-17

Sprawa ze skargi B. O. w przedmiocie niewykonania przez Wójta Gminy M. prawomocnego wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 183/17

II SA/Ol 903/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi '[...]' na niewykonanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w '[...]' wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 391/17

II SA/Go 223/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-05-31

Sprawa ze skargi R.Z. w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SAB/Go 15/14

II SA/Ol 730/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-10-23

Sprawa ze skargi M. W. na niewykonanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 1125/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-19

Sprawa ze skargi S.K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. sygn. akt II SA/Go 9/17
1   Następne >   +2   +5   10