Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 282/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-22

Sprawa ze skargi T. L., Z. L. i B. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 530/15

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

I SA/Wa 232/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi A. W., B. J., I. J., M. J., M. J., M. C., A. C., Z. C., A. C. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 280/14

III SA/Kr 18/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi M. O. na niewykonanie przez Wójta Gminy wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 502/17

III SA/Kr 16/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi M. O. na niewykonanie przez Wójta Gminy wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 371/17

II SA/Ol 162/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-09

Sprawa ze skargi M. P. na niewykonanie przez Wójta Gminy wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SAB/Ol 99/17

III SA/Kr 17/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi M. O. na niewykonanie przez Wójta Gminy wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 277/17

I SA/Wa 2095/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi M. C. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 35/16

II SA/Gl 41/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-12

Sprawa ze skargi H.J. w przedmiocie wymierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Wa 1717/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi K. K. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 915/15
1   Następne >   +2   +5   9