Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Łd 148/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi P.W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie braku danych o skrzynce podawczej ePUAP na stronach internetowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Ł.

III SA/Łd 147/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-26

Sprawa ze skargi P.W. na stanowisko Wojewody [...] wyrażone w piśmie w przedmiocie braku skrzynki podawczej ePUAP w portalu internetowym Komisji Nadzoru Finansowego

III SA/Łd 150/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-12

Sprawa ze skargi P.W. na stanowisko Wojewody [...] wyrażone w piśmie w przedmiocie braku skrzynki podawczej ePUAP w portalu internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury w Ł.

II SA/Sz 1338/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi Z. D. na pismo Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg

III SA/Łd 149/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-26

Sprawa ze skargi P. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie braku skrzynki podawczej ePUAP w portalu internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej

II SAB/Rz 25/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania zapytania o możliwość wglądu do akt

IV SA/Wa 1366/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi E. G. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność organu

III SA/Łd 627/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy [...]

IV SA/Gl 105/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-19

Sprawa ze skargi L. D.- Z. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie

I OSK 1409/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach z 19 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Gl 105/15 o odrzuceniu skargi L. D. na pismo Wojewody Śląskiego z [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie
1   Następne >   3