Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 284/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie rozpoznania [...] wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 192/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 45/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w O. w udzieleniu informacji publicznej

IV SAB/Wr 59/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Wa 78/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi D. P. na zarządzenie Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w związku z udostępnianiem informacji publicznej

II SAB/Lu 69/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Kuratora Oświaty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 374/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...])

II SAB/Rz 34/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-07

Sprawa ze skargi S.S. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej -

IV SA/Gl 667/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-21

Sprawa ze skargi M.C. na pismo Prezesa Sądu Rejonowego w T. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   43