Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 1193/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Wr 206/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Gl 132/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie informacji publicznej

IV SA/Gl 1210/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa K. w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Kr 1601/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora 'F.' [...] w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 731/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w G. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Gd 108/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Gl 133/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie informacji publicznej

IV SA/Gl 1183/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Straży Miejskiej w R. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Rz 148/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   60