Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 2621/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1071/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Skarga Z. R. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1077/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podwójnej refundacji zaopatrzenia w okulary

VI SA/Wa 1296/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy dofinansowania leczenia

VI SA/Wa 2080/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Skarga E. N. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1569/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2206/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

VI SA/Wa 2081/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VII SA/Wa 459/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1259/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100