Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1071/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Skarga Z. R. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2080/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Skarga E. N. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2206/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

VI SA/Wa 2081/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II SAB/Bd 27/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie przekazania odwołania do właściwego sądu

VI SA/Wa 1281/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1504/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2205/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 360/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 465/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   9