Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

III SA/Lu 29/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi A.-M. Kliniki Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. w przedmiocie naruszenia przez Inne reguł uczciwej konkurencji przy ogłaszaniu oraz realizacji konkursu o udzielenie świadczeń zdrowotnych

VI SA/Wa 334/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 145/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Łd 1155/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VIII SA/Wa 922/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej postanowił :

III SA/Wr 164/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora D. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna na obszarze powiatu s. ([...]).

VI SA/Wa 402/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zawieszenia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 138/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1597/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszy Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 245/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
1   Następne >   +2   +5   9