Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

III SA/Lu 29/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi A.-M. Kliniki Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. w przedmiocie naruszenia przez Inne reguł uczciwej konkurencji przy ogłaszaniu oraz realizacji konkursu o udzielenie świadczeń zdrowotnych

III SA/Łd 1155/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 402/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zawieszenia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

III SAB/Kr 94/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w K. w przedmiocie przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu

II GSK 110/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia poza granicami kraju

II SA/Go 1103/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 2239/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi A. S.A. z siedzibą w U. na zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

VI SA/Wa 2460/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2205/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu

VI SA/Wa 2027/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu