Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II SA/Ol 683/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-31

Sprawa ze skargi H. B. na pismo (decyzję) Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów wykonania zabiegu operacyjnego

IV SAB/Gl 172/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-23

Sprawa ze skargi G.L. na przewlekłość postępowania administracyjnego Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

II GZ 378/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Bd 768/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1130/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego