Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wr 277/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W., w przedmiocie uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne za nieuzasadnione,

I SA/Kr 357/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Pracy Nr [...]

VIII SA/Wa 963/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w płatności abonamentowej

III SA/Wr 12/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa D., w przedmiocie udzielenia z budżetu Województwa D. w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach,

V SA/Wa 428/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

VIII SA/Wa 419/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

III SA/Wr 463/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-13

Sprawa ze skargi G Z na czynność Z W D w przedmiocie braku oceny wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji

III SA/Wr 427/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L, w przedmiocie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu G J,

V SA/Wa 3454/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 2896/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy
1   Następne >   +2   +5   +10   100