Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 51/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-08

Skarga H. Sp. z o.o. w J. na pismo ... Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

I SA/Bk 96/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji dotychczasowej w całości oraz przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości na rok 2005

V SA/Wa 554/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

V SA/Wa 915/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych;

V SA/Wa 248/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-24

Sprawa ze skargi P.L. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

V SA/Wa 586/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-21

Skarga A. S. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

V SA/Wa 1722/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II SA/Go 329/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania projektów w ramach konkursu

V SA/Wa 732/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi H. N. na pismo ... Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

I SA/Rz 439/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z [...] marca 2012r. nr [...] w przedmiocie przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na 2010 rok
1   Następne >   +2   +5   +10   100