Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Op 433/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-27

Sprawa ze skargi M. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1769/02 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r., od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Op 782/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-19

Sprawa ze skargi M. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2000r. - sygn. akt I SA/Wr 1769/02

I SA/Gd 1594/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.

I SA/Op 781/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-19

Sprawa ze skargi M. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2000r. - sygn. akt I SA/Wr 1769/02