Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 906/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zarządu nieruchomością

II SA/Wr 188/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji i umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia posiadania przez J. i C. S. uprawnień do uzyskania ekwiwalentu za mienie nieruchome pozostawione przez B. S. poza granicami państwa

II SA/Wr 189/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-17

Sprawa ze skargi J. S. na decyzją Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia posiadania przez J. i C. S. uprawnień do uzyskania ekwiwalentu za mienie nieruchome pozostawione przez B. S. na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa polskiego

II SA/Lu 1681/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Wr 254/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-22

Sprawa ze skargi J. i J. J. na pismo Wojewody D. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały nr [...]Rady Miejskiej w S. z dnia [...]w sprawie uznania skargi za bezzasadną

II SAB/Wr 19/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzenia nabycia przez Województwo D. nieruchomości położonej w T., a zajętej pod pas drogowy drogi wojewódzkiej

SA/Bd 3032/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie zarządu nieruchomością

II SA/Wr 190/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia posiadania przez J. i C. S. uprawnień do uzyskania ekwiwalentu za mienie nieruchome pozostawione przez B. S. na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa polskiego

II SA/Wr 191/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia posiadania przez J. i C. S. uprawnień do uzyskania ekwiwalentu za mienie nieruchome pozostawione przez B. S. na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa polskiego

II SA/Bd 431/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie określenia odszkodowania za mienie pozostawione za granicami państwa polskiego
1   Następne >   2