Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Ke 2/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania decyzji o wyłączeniu nieruchomości spod działania dekretu PKWN o reformie rolnej

II SAB/Ke 4/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ke 316/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-08-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego znak SP.VI. 7724/1-4/06 unieważniające w całości pisemny nieograniczony przetarg

II SA/Lu 643/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta zlokalizowanej na terenie miasta

II SA/Rz 449/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na zbycie nieruchomości

I OSK 249/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomością

II SAB/Lu 27/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie nie zaskarżenia do WSA uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców lokali mieszkalnych w miejscowości T.

I OSK 403/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna, nazwaną zażaleniem L. K. na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie przekazania trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Rz 944/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-21

Skarga Sz. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

I OSK 1912/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Puławy z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puławy ...
1   Następne >   3