Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

VIII SA/Wa 284/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Sprawa ze skargi D.F. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekazania akt

II SA/Gl 885/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

II SAB/Wr 2/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewoda D. w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 41/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1123/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi K. M. na Wojewodę [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku NSA , sygn. akt I SA 1815/97

II SA/Sz 729/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Wr 743/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego

I SAB/Wa 202/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I SA/Wa 542/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi B. R. na niewykonanie przez Wojewodę Mazowieckiego wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 78/07

I SAB/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]
1   Następne >   +2   5