Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SA/Wr 9/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Z. S. nr XX/125/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Gl 375/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I SA/Wa 1686/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 693/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I SA/Wa 1295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-11

Skarga A. D. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

IV SAB/Po 56/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie niewydania decyzji

II SAB/Wr 19/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Ol 809/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości
1   Następne >   3