Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Sz 1/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Ke 355/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania z szkody związane z udzieleniem zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Ke 645/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bk 223/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie nabycia własności nieruchomości gruntowej

I SA/Wa 232/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za przejętą nieruchomość [...]

I SAB/Wa 224/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru

II SA/Gd 317/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 372/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 1303/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 18/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   5