Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1558/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Ke 123/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 436/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomoś...

II SAB/Ol 45/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłość postępowania Wojewody w sprawie rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Bd 1069/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

II SA/Gd 169/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w sprawie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

I SAB/Wa 120/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [..] w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie niezałatwienia przez Prezydenta [..] W. wniosku

I SA/Wa 817/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2179/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Sz 789/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości
1   Następne >   +2   4