Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 743/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-29

Sprawa ze skargi P.L. i P.L. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 15/13

II SA/Ke 930/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 1136/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1979/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi W.W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie czynności organu

II SAB/Wr 122/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 734/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli

I SAB/Wa 445/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi R.R. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie załatwienia wniosku

II SAB/Wr 14/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 2579/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Sprawa ze skargi W.W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie skargi na czynności organu

II SA/Sz 848/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   5