Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 93/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę

II SAB/Wr 11/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-24

Skarga E. K. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 72/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-06

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 648/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi Gminy A. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zarządzenia

II SA/Sz 14/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi K. M. na pismo Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 2379/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 522/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za grunt nieruchomości warszawskiej pos...

II SA/Ke 214/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

II SA/Po 594/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Wr 267/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę
1   Następne >   +2   4