Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 891/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-03

Skarga o wznowienie postępowania sądowadministracyjnego zakończonego wyrokiem w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

II SAB/Wr 114/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 116/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-27

Sprawa ze skargi T.B. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości