Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 109/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Wr 113/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-01

Sprawa ze skargi P. L., P. L. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 15/13

IV SA/Po 257/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie zwrotu podania.

II SAB/Łd 24/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji w sprawie komunalizacji gruntów państwowych organowi właściwemu w sprawie

II SA/Gd 126/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SO/Lu 4/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości