Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 17/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 16/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi J.Ł. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej

II SA/Lu 283/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-27

Skarga J. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Ol 308/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 307/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności