Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 107/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 243/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-24

Sprawa ze skargi K. S., W. S. na Wojewodę D.

I SAB/Wa 365/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-18

Sprawa ze skargi [...] sp.j. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

II SAB/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Kr 484/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu