Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 743/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SAB/Wr 57/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Po 928/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności