Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Wr 32/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Lu 807/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SAB/Wr 78/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Go 455/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy

II SA/Go 507/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

II SA/Wr 445/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-17

Sprawa ze skargi S.L. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 48/15

II SA/Bd 275/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-04-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej terenów inwestycyjnych

I OZ 942/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg Z.N., W.P., M.W., J.K., J.B., J.R., J.K., B.B., A.Z., A.Z.-W. i G.R. na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego trwałego zarządu

I OSK 2934/15 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Wr 249/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   3