Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 793/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody nr [...] z 3 czerwca 2019 r. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Gl 1540/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-07

Sprawa ze skargi S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w przedmiocie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju

II SA/Rz 292/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 141/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino

I SA/Wa 896/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SAB/Ke 69/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów

II SAB/Ke 82/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę Świętokrzyskiego