Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 694/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-08

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w Z. w przedmiocie odmowy podjęcia negocjacji

II SAB/Lu 50/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 60/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 69/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-21

Sprawa ze skargi E. K. zarejestrowanej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym pod nr [...]

II SA/Lu 94/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02.

II SA/Bk 279/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o zasiłek celowy

II SA/Bk 152/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zasiłku celowego na złagodzenie skutków suszy

IV SA/Wr 344/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   17