Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 13/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 632/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Skarga D.J. i Starosty Ż. na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

IV SAB/Gl 29/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Go 296/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego zakończonej wyrokiem , sygn. akt II SA/Go 120/08

IV SA/Gl 541/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

VIII SA/Wa 619/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie wniosku o odszkodowanie

IV SA/Po 290/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 311/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie wniosku o odszkodowanie

VIII SA/Wa 732/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie wniosku o odszkodowanie

I SA/Wa 339/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20

Sprawa ze skargi J. B. na nienależyte wykonywanie zadań przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. i przewlekłe załatwianie przez organ sprawy wszczętej na skutek wniesienia przez J. B. odwołania w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych
1   Następne >   +2   +5   +10   34