Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 692/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 596/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-03

Sprawa ze skargi M. W. na pismo Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 617/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wr 442/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w marcu 2010 r.

II SA/Go 546/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Łd 636/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 640/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P.T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 642/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P.T. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 499/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

Sprawa ze skargi D.K. na orzeczenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w L. w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Rz 654/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   6