Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Op 69/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-18

Sprawa ze skargi Z. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

IV SAB/Wr 11/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

IV SAB/Wr 12/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś., w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o pomoc finansową w formie zasiłku okresowego, celowego i celowego specjalnego

IV SA/Wr 793/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania bezzwrotnego zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego

I OZ 172/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Gdańsku w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 782/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bk 749/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-16

Skarga A. K. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2180/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I OZ 191/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

I OSK 3486/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w przedmiocie niewykonania decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   76