Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 764/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 536/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wygaszenia decyzji nr [...]

I SA/Wa 120/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego 500+

II SA/Bd 407/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bd 408/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 6/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia SKO we W. nr [...]

I SA/Wa 1728/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

IV SA/Po 53/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 467/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wygaszenia decyzji

I SA/Wa 386/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę.
1   Następne >   +2   +5   11