Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 200/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-29

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

II SA/Go 204/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-18

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

II SA/Go 120/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Go 62/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

II SA/Go 118/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Go 25/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie braku przedłużenia zasiłku okresowego i zasiłków celowych

II SA/Go 197/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-13

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

II SA/Go 903/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-11

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia informacji

II SA/Go 66/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy skierowania do domu opieki społecznej

II SA/Go 546/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   4