Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 721/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na członka zarządu za zadłużenie spółki z tytułu nieopłaconych składek

V SA/Wa 2803/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

V SA/Wa 2797/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu udzielonej dotacji.

V SA/Wa 466/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

V SA/Wa 979/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie należnej opłaty

V SA/Wa 1113/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w postanowieniu wydanym w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 1197/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-04

Skarga L M na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( oddział ZUS w G ) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

V SA/Wa 1269/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi S. I. ... w W. na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

V SA/Wa 1663/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;

V SA/Wa 1993/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1   Następne >   +2   +5   +10   21