Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 57/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 80/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Bd 820/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w przedmiocie określenia zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

II SAB/Bd 35/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza W. w przedmiocie scalenia nieruchomości

II SA/Bd 127/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-03-05

Sprawa ze skargi D.B. na czynność Burmistrza [...] w przedmiocie przekazania nieruchomości w drodze aportu

II SAB/Bd 52/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza J. w przedmiocie wyodrębnienia prawnego i fizycznego powierzchni dla wypełnienia dokumentów podatkowych

II SA/Bd 429/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-11-08

Sprawa ze skargi Gerarda D. na pismo Burmistrza Miasta A. w przedmiocie przekazania ogródków działkowych w użytkowanie wieczyste

II SA/Bd 1395/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 1394/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-07

Skarga W. L. i H. L. na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 1397/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2