Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 308/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 307/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody '[...]' w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności