Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 257/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie zwrotu podania.

IV SAB/Po 113/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie naruszeń na nieruchomości Skarbu Państwa

IV SA/Po 928/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności