Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 109/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1188/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-22

Sprawa ze skargi E. G. i H. K. na pismo [...] Urzędu Wojewódzkiego znak : [...]

I SAB/Wa 365/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-18

Sprawa ze skargi [...] sp.j. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 648/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-20

Sprawa ze skargi Krajowej [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie daty początkowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I SAB/Wa 743/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania zażalenia