Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 17/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 16/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi J.Ł. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej

II SAB/Wr 114/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 113/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-01

Sprawa ze skargi P. L., P. L. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 15/13

II SAB/Wr 116/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-27

Sprawa ze skargi T.B. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SAB/Wr 107/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 243/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-24

Sprawa ze skargi K. S., W. S. na Wojewodę D.

II SAB/Wr 21/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 57/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 242/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-09

Sprawa ze skargi B.W., J.Z. i W.R. na Wojewodę D.